ANUNT PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMANT ÎN VEDEREA PRESTARII SERVICIILOR AFERENTE RECENSAMANTULUIPOPULATIEI SI LOCUINTELOR RUNDA 2021 ÎN TERITORIU SI MODELUL DE CERERE DE ÎNSCRIERE CA PERSONAL DE RECENSAMANT