Structura

Conducere
Primar:
Mariş Rovin
Secretar:
Iercoşan Silvia
Viceprimar:
Feher Ştefan
Contabilitate
Inspector:
Pleşa Ana
Consilier:
Bejan Ana Nicoleta
Administraţie Publică şi Agricol
Consilier:
Lup Vanela-Calina
Urbanism si amenajarea teritoriului
Inspector:
Alba alexandra Rodica
Asistenta Sociala
Inspector:
Ilca GHEORGHE
Cultura
Bibliotecar:
Oprea Daniel
Gospodărire Comunală
Muncitor:
Țâșca Vasile Coriolan
Muncitor:
Onea Anghel