MODEL DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI /TAXEI PE CLADIRI