RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI ŞILINDIA privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al comunei Şilindia