COMUNICAT DE PRESA PROIECT CREȘTEREA CALITAȚII ACTULUI EDUCATIONAL ÎN COMUNA ȘILINDIA

Comunicat de presă

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Comuna Șilindia a semnat contractul de finanțare pentru implementarea Proiectului cu titlul „CREȘTEREA CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL IN COMUNA ȘILINDIA”, cod F-PNRR-Dotari-2023-4278, acordată Beneficiarului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \ Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislative pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

 

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 512.281,91 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 430.489,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 81.792,91 lei.

 

Obiectivele și activitățile proiectului sunt corelate cu direcțiile și măsurile stabilite pentru creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv. Astfel, implementarea proiectului urmărește:

·       Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru laboratorul de  informatică, în conformitate cu cerințele de la Jalonul 477, Ținta 482 din PNRR, în sumă de 82.571,00 lei fără TVA, respectiv 16.786,48 euro;

·       Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale noi pentru sălile de clasă din unitatea de învățământ, destinate organizării învățământului în mediul virtual, în conformitate cu cerințele de la Jalonul 477, Ținta 483 din PNRR, în sumă de 103.800,00 lei fără TVA, respectiv 37.888,76 euro;

·       Asigurarea cu mobilier și materiale didactice specifice a sălilor de clasă/grupelor de preșcolari din unitatea de învățământ, în conformitate cu cerințele de la Jalonul 489, Ținta 491 din PNRR, în sumă de 60.350,00 lei fără TVA, respectiv 12.269,00 euro;

·       Asigurarea cu mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale a laboratorului de științe (Biologie/Fizică) din unitatea de învățământ, în conformitate cu cerințele de la Jalonul 490, Ținta 492 din PNRR, în sumă totală de 142.866,00 lei fără TVA, respectiv 29.044,30 euro;

·       Asigurarea cu mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale a Cabinetului de Limbă și Comunicare din unitatea de învățământ, în conformitate cu cerințele de la Jalonul 490, Ținta 492 din PNRR, în sumă totală de 40.902,00 lei fără TVA, respectiv 8.315,27 euro;

 

Beneficiarii investițiilor finanțate prin acest nou proiect sunt elevii și profesorii de la toate ciclurile de învățământ din Școala Gimnazială Șilindia.

 

Durata proiectului este de 17 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul august 2023 – decembrie 2024.