MODEL CONTRACT DE ÎNSTRAINARE-DOBANDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT