Hotărâre - revocare Hotărârea nr. 9 a CL salubrizare