Hotărâre - Privind încheiere și semnare contract de delegare serviciu de salubrizare colectare și transport separat deșeuri municipale