Hotărâre - Privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Șilindia