Comuna Silindia (resedinta)

Mergând spre nord de la Târnova, drumul asfaltat spre Buteni, putem vizita localitatea Șilindia, unde a fost descoperit cu mai mulți ani în urmă unul dintre cele mai însemnate tezaure de de monede dacice pe locul numit ”Frigări”.

Prima atestare documentată a localității Șilindia datează din anul 1334.

Pe teritoriul așezării a fost descoperit în anul 1967 un tezaur dacic datat din secolul al III-lea î.H., fiind considerat unul dintre cele mai importante tezaure descoperite pe teritoriul României.â

Pe filele unui exemplar din Noul Testament tipărit la Bălgrad în 1648, a fost făcută o însemnare de către popa Gheorghe de la Șilindia la anul 1751. Cu toate acestea în 1755 episcpul Sinesie Ivanovici consemna faptul că satul nu avea biserică și era filie la parohia vecină Luguzău.

În anul 1844 este menționată deja biserica de lemn cu hramul ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” situată pe dealul dinspre Luguzău. Aceasta a fost demolată în 1882 iar doi ani mai târziu, protopopul constantin Gurban sfințea actuala biserică de zid, cu hramul celei vechi.

Zona odinioară plină de păduri, care adăposteau cete de haiduci, actualmente au fost defrișate, fiind înlocuite de pășuniși terenuri agricole care au transormat viața locuitorilor.

În localitate vom găsi atât biserica catolică cât și ortodoxă, pe motivul căaici convețuiescîn bună înțelegere români și maghiari.